O spółce


Informacja o Spółce

Małopolski Rynek Hurtowy jest osobą prawną, spółką akcyjną, działającą na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych.
Spółka powstała 20 grudnia 1996 roku, zarejestrowana została pod poprzednią firmą Rolno-Towarowy Rynek Hurtowy „Giełda Tarnowska” S.A. w dniu 17 stycznia 1997 r. w Sądzie Rejonowym w Tarnowie, Wydział V Gospodarczy pod numerem 843 Rejestru Handlowego.
Aktualnie Małopolski Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna została w dniu 21 września 2001 roku wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców nr KRS 0000045641.

Profil i zakres działania.

Przedmiotem działalności Spółki jest:
- obsługa i wynajem nieruchomości własnych /PKD 70.20.Z/,
- magazynowanie, składowanie i przechowywanie oraz konfekcjonowanie towarów /PKD 63.12.C/,
- sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt / PKD 51.2 /,
- sprzedaż hurtowa owoców i warzyw / PKD 51.31.Z /,
- organizowanie i prowadzenie pośrednictwa działalności handlowej płodów rolnych /PKD 51.11.Z/
- organizowanie i prowadzenie pośrednictwa działalności handlowej produktów rolno – spożywczych, ogrodniczych i przemysłowych do produkcji rolnej /PKD 51.19.Z/
- organizacja i prowadzenie sieci informatycznej i telekomunikacyjnej dla powstania bazy danych dotyczącej rynku płodów rolnych i artykułów pochodzenia rolniczego /PKD 72.40.Z/
- tworzenie ośrodków kompletacji, konfekcjonowania i przetwórstwa towarów rolnych /PKD 15.33.B/
- organizowanie szkoleń dla rolników, grup producenckich, producentów rolnych, przedsiębiorców, szkolenia dla powstania centrów przedsiębiorczości wiejskiej /PKD 80.42.Z/.

Majątek Spółki. Lokalizacja.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą we własnych obiektach produkcyjnych i socjalnych. Obiekty produkcyjne zlokalizowane są w Tarnowie - Chyszowie, przy ul. Mościckiego 197. Spółka dysponuje nieruchomościami gruntowymi położonymi w Tarnowie, o powierzchni 18 ha, z tego 14 ha to teren zadrzewiony, 1,64 ha to drogi.
Spółka od 2004 roku prowadzi Giełdę Owocowo – Warzywną, wydzierżawia teren, wynajmuje pomieszczenia w pawilonie handlowo – usługowym na terenie giełdy oraz dzierżawi posiadane, a nie wykorzystywane dla własnych celów powierzchnie biurowe i magazynowe w budynku wielofunkcyjnym przy ulicy Mościckiego 197.